Personalistika

Soňa NedomováFirmu tvoří lidé. Kvalitní řízení lidských zdrojů je zásadním pilířem stability firmy.

 

O co se jedná

Nabízíme Vám kompletní poradenství v oblasti lidských zdrojů (HR).

Společně určíme, jaké kompetence mají Vaši zaměstnanci ovládat a zhodnotíme potenciál uchazečů ve výběrovém řízení. Analyzujeme potřeby dalšího rozvoje zaměstnanců, navrhujeme vzdělávací aktivity a vyhodnocujeme jejich výsledky. Zjišťujeme spokojenost zaměstnanců a pomáháme utvářet identitu týmu při outdoorových teambuildingových akcích.

 

Komu pomůžeme

Naše služby jsou určeny pro zaměstnance i zaměstnavatele, pro jednotlivce i pro pracovní týmy.

Mgr. Soňa Nedomová je mimo jiné autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce pro oblast ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 pro profese:

  • 62-008-M  Asistentka
  • 62-007-N Personalista
  • 62_014_R Specialista vzdělávání

 


 

Oblíbené služby

Nejčastěji klienti využívají konzultace při výběrových řízeních, hodnocení zaměstnanců, koučování manažerů a další specializované služby. Mezi neoblíbenější služby patří zejména tyto oblasti:

  • Klíčové kompetence a kompetenční modely
  • Příprava a realizace hodnocení a vývoje zaměstnanců (AC/DC)
  • Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Zajímají Vás podrobnosti? Kontaktujte nás, anebo si přečtěte více o personálních službách.

 

Kam dál

Semináře a workshopy

Kariérní poradenství